Yrittäjiä syrjitään rakennusalalla – kenen on vastuu? (Uusi Suomi 6/23)

Uusi Suomen puheenvuorossa käsiteltiin hyvin ajankohtaista aihetta yrittäjien syrjinnästä, joka liittyy vahvasti myös Euroworkiin ja muihin rakennusalan pienyrittäjiin. Pääset lukemaan artikkelin tästä.

Tia Kiiskinen kirjoittamassa artikkelissa käsitellään yrittäjyyden ja sen kannattavuuden merkitystä talouden ja työllisyyden kehitykselle. Yrittäjät luovat työpaikkoja ja edistävät taloudellista kasvua omalla riskillään, ilman yhteiskunnan tukea. Kuitenkin yrittäjät ovat usein kohteena myös negatiivisessa valossa, erityisesti rakennusalalla, jossa alihankinnan ja projektityön merkitys on suuri. Kevytyrittäjyyden käsite otettiin käyttöön noin 10 vuotta sitten, ja on vuosien varrella aiheuttanut hämmennystä ja selvennystarvetta.

Kevytyrittäjän käsite ei ole yksiselitteinen – se ei ole yrittäjä eikä työntekijä. Vaikka se voi toimia itsensätyöllistämisen muotona yleisesti, siinä voi olla myös epäkohtia ja hyväksikäyttöä. Rakennusalalle kevytyrittäjät eivät Kiiskisen mukaan sovellu lainkaan, sillä rakennusalan vaatima vakuutusrakenne on laskutuspalveluiden tarjonnasta poikkeava, eivätkä kevytyrittäjät lisäksi välttämättä joko pysty hoitamaan tai ymmärrä hoitaa yhteiskunnallisia velvoitteitaan ja vastuitaan alan vaatimalla tavalla. Kevytyrittäjien aiheuttamat vahingot ovat seurauksena voineet johtaa merkittäviin ongelmiin.

Kiiskisen artikkelissa tuodaan esiin myös rakennusalan työmailla tapahtunut kevytyrittäjien käytön rajoittaminen liiton toimenpiteiden seurauksena. Tämä on johtanut myös muiden yrittäjämuotojen kielteiseen kohteluun, mikä nähdään yrittäjävastaisena asenteena ja työvoiman saantia ja joustavuutta rajoittavana tekijänä. Teksti tuo esiin huolen siitä, että liiton toimet ja pelottelu ovat vaikuttaneet negatiivisesti yrittäjien asemaan ja rakentaneet aiheetonta yrittäjäpelkoa.

Artikkelin lopussa esitetään ratkaisuehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Ehdotetaan tietoisuuden lisäämistä eri yritysmuodoista ja yrittäjyyden syrjinnän vaikutuksista yhteiskuntaan. Korostetaan tarvetta yhteistyölle ja muutoksen painostamiselle. Yhteiskuntaa kehotetaan tukemaan ja kannustamaan kaikenlaista yrittäjyyttä tasapuolisesti, jotta syntyy oikeudenmukainen liiketoimintaympäristö kaikille kansalaisille.

Lue artikkeli

Lisää artikkeleita

Miksi rakennusalan yrittäjän on otettava YEL-vakuutus?

Kun työskentelet rakennusalalla yrittäjänä, YEL-vakuutuksen (Yrittäjän Eläkevakuutus) ottaminen on paitsi lakisääteinen velvollisuutesi, myös keskeinen osa omaa sosiaaliturvaasi. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi YEL-vakuutus on välttämätön,

TOP-3 tehtävää huhtikuulle

Rakennusalan ahdinko on pahimmillaan juuri nyt. Se näkyy ja kuuluu. On optimistista nähdä, että vanhat tukijoukot vuosien takaa palaavat osuuskuntaamme. Erityisesti kasvaa jälleen sama vanha