Rakennusalan yrittäjän yhtiömuoto – osuuskunta, toiminimi vai osakeyhtiö?

Pienyrittäjänä toimiminen voi olla haastavaa, mutta valitsemalla oikea rakennusalan yrittäjän yhtiömuoto, voit optimoida toimintasi tehokkuutta, hallintaa ja riskejä. Tässä artikkelissa vertaillaan kolmea rakennusalalla suosittua yhtiömuotoa: osuuskuntayrittäjyys, toiminimiyrittäjyys ja osakeyhtiöyrittäjyys.

1. Osuuskunta rakennusalan yrittäjän yhtiömuotona

Osuuskunnat ovat perinteisiä useiden yrittäjien yhteenliittymiä jotka mahdollistavat helpon ja turvallisen askeleen yrittäjyyteen, ilman huolia tuoreen yrittäjän sudenkuopista – kuten vakuutuksista ja muista hallinnollisista maksuista. Rakennusalan osuuskunnat tarjoavat mahdollisuutta osuuskunnan jäsenyyteen, joka takaa yrittäjästatuksen osuuskunnassa. Jäsenet ovat siis osuuskunnan yrittäjiä, ja toimivat osuuskunnan yhteisellä liiketoiminta-alustalla itsenäisesti omissa projekteissaan.

Osuuskuntayrittäjyys mahdollistaa jäsenten itsenäisen toiminnan samalla, kun he hyötyvät yhteisön tarjoamista eduista, kuten yhteisestä markkinoinnista, juridisesta avusta, osuuskunnan solmimista eduista ja tarjouksista sekä hallinnollisista palveluista.

Etuja:

 • Tuki ja turvallisuus: Jäsenet nauttivat osuuskunnan tarjoamasta tuesta, kuten vakuutuksista, neuvonnasta, laskutus- ja kirjanpitopalveluista, mikä vähentää yksittäisen yrittäjän hallinnollista taakkaa.
 • Juridinen apu: Reklamaatiotilanteissa osuuskunta on tukenasi.
 • Yhteisöllisyys: Yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa voi tuoda uusia mahdollisuuksia ja asiakkaita sekä helpottaa yksinyrittäjän paineita.
 • Joustavuus: Yrittäjät voivat säädellä työmääräänsä ja valita projekteja vapaammin kuin monissa muissa yhtiömuodoissa.
 • Etuja ja alennuksia: Osuuskunnat ovat usein solmineet yhteistyösopimuksia ja alennuksia eri tahojen kanssa, ja jäsenenä olet oikeutettu näihin etuihin.
 • Helppous: Ryhtyessäsi osuuskuntayrittäjäksi, sinun ei tarvitse muistaa lomakkeita, ilmoituksia tai muita maksuja.
 • Edullisuus: Osuuskunnasta riippuen jäsenyys maksaa lähtökohtaisesti aina vähemmän kuin yrityksen perustaminen.

Haasteita:

 • Riippuvuus osuuskunnan säännöistä ja päätöksistä: Yksittäisen yrittäjän vapaus voi joskus olla rajoitettua, sillä osuuskuntayrittäjän tulee noudattaa osuuskunnan arvoja ja sääntöjä.
Rakennusyrityksen asiakashankinta

2. Toiminimiyrittäjyys rakennusalalla

Toiminimi on yksinyrittäjien suosituin yhtiömuoto Suomessa. Se on helppo ja edullinen perustaa, ja sopii erityisesti pienimuotoiseen toimintaan.

Etuja:

 • Yksinkertainen hallinto: Toiminimellä ei ole monimutkaisia kirjanpidollisia tai hallinnollisia vaatimuksia.
 • Verotuksellinen joustavuus: Mahdollisuus vähentää laajasti kuluja, mikä voi olla verotuksellisesti edullista.
 • Täysi päätösvalta: Päätät itse kaikesta.

Haasteita:

 • Rajoittamaton vastuu: Toiminimiyrittäjä vastaa yrityksen velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan, mikä voi olla riskialtista erityisesti rakennusalalla.
 • Hallinto ja kirjanpito: Vaikka hallinto ja kirjanpito on yksinkertaista, siinä on silti vaatimuksensa. Lukuisat toiminimiyrittäjät ovat päätyneet ulosottoon näiden velvollisuuksien laiminlyönnistä.
 • Yksinäisyys: Toiminimiyrittäjällä ei ole neuvontaa tai tukea tarjolla haastavissa tilanteissa
 • Juridiset haasteet: Reklamaatiotilanteessa toiminimiyrittäjä joutuu palkkaamaan lakimiehen itse.
 • Myynti ja mainonta: Ei tukea tai verkostoa myyntiin ja mainontaan.

Paras yhtiömuoto rakennusalalle

3. Osakeyhtiö rakennusalan yrittäjän yhtiömuotona

Osakeyhtiö (Oy) on suosittu yhtiömuoto suuremmille yrityksille tai yrittäjille, jotka suunnittelevat liiketoimintansa laajentamista. Osakeyhtiöitä käytetään myös pienimuotoiseen toimintaan, kun hallitukseen on mahdollista saada luotettava henkilö mukaan.

Etuja:

 • Rajoitettu vastuu: Osakeyhtiön omistajat vastaavat yrityksen veloista ja muista sitoumuksista vain sijoittamansa pääoman verran.
 • Uskottavuus ja rahoitusmahdollisuudet: Osakeyhtiömuoto voi houkutella sijoittajia ja helpottaa rahoituksen saantia.
 • Täysi vapaus toimia: Osakeyhtiö päättää hallituksensa kanssa täysin omasta toiminnastaan.

Haasteita:

 • Monimutkaisempi hallinto: Osakeyhtiön perustaminen ja ylläpito vaativat enemmän byrokratiaa ja kirjanpidollista tarkkuutta. Kirjanpitäjä on pakollinen.
 • Verotus: Voitot verotetaan kahdesti – yhtiön tasolla ja omistajien tasolla.
 • Vakuuttaminen: Osakeyhtiön toiminnot tulee vakuuttaa kattavasti.
 • Erimielisyydet: Erimielisyydet hallituksen kanssa voivat johtaa haastaviin tilanteisiin.
 • Myynti ja mainonta: Ei tukea myyntiin ja mainontaan.
 • Juridiset haasteet: Ei tukea reklamaatioissa tai muissa erimielisyyksissä.

Johtopäätös

Valinta yhtiömuodon suhteen riippuu pitkälti yrittäjän valmiudesta toimia vastuullisesti ja itsenäisesti niin, että ongelmia esimerkiksi verottajan tai asiakkaiden kanssa ei synny. Mikäli yrittäjä ei halua laajaa vastuuta ja riskejä, on osuuskunta loistava vaihtoehto, joka minimoi hallinnollisen vastuun. Mikäli yrittäjä haluaa välttämättä olla yksin, toiminimi voi olla toimiva ratkaisu. Mikäli yrittäjä haluaa kasvattaa toimintaa satojen tuhansien kokonaisuudeksi, osakeyhtiö voi olla hyvä valinta. Muista kuitenkin, että yhtiömuotoa on mahdollista muuttaa toiminnan muuttuessa, ja aloittaminen voi usein olla järkevää turvallisesti!

Kiinnostaako osuuskuntayrittäjyys? Hae mukaan Suomen suurimpaan osuuskuntaan!

Lisää artikkeleita

Miksi rakennusalan yrittäjän on otettava YEL-vakuutus?

Kun työskentelet rakennusalalla yrittäjänä, YEL-vakuutuksen (Yrittäjän Eläkevakuutus) ottaminen on paitsi lakisääteinen velvollisuutesi, myös keskeinen osa omaa sosiaaliturvaasi. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi YEL-vakuutus on välttämätön,

TOP-3 tehtävää huhtikuulle

Rakennusalan ahdinko on pahimmillaan juuri nyt. Se näkyy ja kuuluu. On optimistista nähdä, että vanhat tukijoukot vuosien takaa palaavat osuuskuntaamme. Erityisesti kasvaa jälleen sama vanha

konkurssi

Tarvitaanko yrittäjiä rakennusalalla?

Rakennuslehdessä julkaistua artikkelia “Kuinka tunnistaa vastuullinen yritys” (25.11.23) sivuava mielipidekirjoitus. Rakennusalalla tällä vuosituhannella tapahtunut yrittäjyyden suosion kasvu on merkittävä indikaattori yksilöiden pyrkimyksestä itsenäiseen toimeentuloon. Tämä