Miksi rakennusalan yrittäjän on otettava YEL-vakuutus?

Kun työskentelet rakennusalalla yrittäjänä, YEL-vakuutuksen (Yrittäjän Eläkevakuutus) ottaminen on paitsi lakisääteinen velvollisuutesi, myös keskeinen osa omaa sosiaaliturvaasi. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi YEL-vakuutus on välttämätön, seuraamuksia sen laiminlyönnistä, sekä etuja, joita vakuutuksesta voi saada.

YEL-vakuutus on pakollinen rakennusalan yrittäjille, mikäli tietyt kriteerit täyttyvät. YEL-vakuutus on oleellinen osa suomalaisen sosiaaliturvaa, kattaen eläketurvasi ja tarjoten turvaa työkyvyttömyyden varalle. Yrittäjän tulee hankkia YEL-vakuutus, jos hän on 18–67-vuotias, työskentelee yrittäjänä vähintään neljä kuukautta, ja hänen työtulonsa ovat vuodessa vähintään 9010,28e (2024).

Miksi YEL-vakuutus on pakollinen?

YEL-vakuutus on suunniteltu turvaamaan yrittäjän toimeentulo tilanteissa, jossa työkyky heikkenee tai yrittäjä siirtyy eläkkeelle. Vakuutus on pakollinen, jos yrittäjä:

  • on 18–67-vuotias,
  • työskentelee yrittäjänä vähintään neljä kuukautta,
  • ja hänen työtulonsa ylittää YEL-alarajan.

Seuraukset ja sanktiot ilman YEL-vakuutusta toimimisesta

Mikäli yrittäjä laiminlyö YEL-vakuutuksen ottamisen, seuraukset voivat olla merkittäviä. Yrittäjä luonnollisesti jää ilman kattavaa sosiaaliturvaa, kuten sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa ja eläkettä – mutta ei siinä kaikki. Jos yrittäjä ei ole ottanut YEL-vakuutusta vaikka rajat täyttyvät, voi Eläketurvakeskus (ETK) puuttua asiaan ja määrätä vakuutuksen otettavaksi takautuvasti. Takautuva maksumääräys johtaa merkittäviin jälkikäteismaksuihin, maksun korotuksiiin ja viivästysseuraamuksiin, jotka voivat nousta tuhansiin euroihin.

Mitä rangaistuksia saan, jos en ota YEL-vakuutusta?

Jos yrittäjä laiminlyö YEL-vakuutuksen hankkimisen, se voi johtaa monenlaisiin negatiivisiin seurauksiin:

  1. Sosiaaliturvan menetys: Ilman YEL-vakuutusta yrittäjä ei kerrytä eläkettä eikä ole oikeutettu yrittäjän sosiaaliturvaetuuksiin, kuten sairaus- tai vanhempainpäivärahaan.
  2. Jälkikäteismaksut: Eläketurvakeskus (ETK) voi määrätä yrittäjän ottamaan YEL-vakuutuksen takautuvasti ja lisätä siihen korotuksia ja viivästysseuraamuksia, jotka voivat olla tuhansia euroja.

YEL-vakuutuksen hyödyt yrittäjälle

Vaikka YEL-vakuutus on yrittäjälle pakollinen kustannus, se tarjoaa myös lukuisia hyötyjä, jotka voivat tukea yrittäjän taloudellista turvaa pitkällä tähtäimellä. Hyötyihin lukeutuvat esimerkiksi:

  1. Eläketurva: YEL-vakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon eläkepäivillä. Eläkkeen suuruus määräytyy maksettujen YEL-maksujen ja yrittäjän ilmoittaman YEL-työtulon perusteella.
  2. Perhe-eläke: YEL-vakuutus kattaa myös perhe-eläkkeen, joka turvaa yrittäjän perheenjäsenten toimeentulon yrittäjän kuoleman jälkeen.
  3. Työkyvyttömyyseläke: Jos yrittäjä joutuu työkyvyttömäksi, YEL-vakuutus tarjoaa taloudellista turvaa työkyvyttömyyseläkkeen muodossa.
  4. Sosiaaliturva: YEL-vakuutus parantaa yrittäjän sosiaaliturvaa tarjoamalla oikeuden ansiosidonnaisiin etuuksiin, kuten sairaus- ja vanhempainpäivärahaan.
  5. Joustavuus: YEL-vakuutuksen työtuloa voi säätää vuosittain oman yritystoiminnan tuloksen mukaan, mikä voi auttaa optimoimaan eläkemaksut ja niistä saatavat hyödyt.

YEL-vakuutus on rakennusalan yrittäjälle välttämätön osa yrittäjänä toimimista. Se ei ainoastaan ole pakollinen, vaan tarjoaa myös kattavan turvan yrittäjän ja hänen perheensä taloudelliselle tulevaisuudelle. Vaikka YEL-maksut saattavat tuntua suurilta, on tärkeää nähdä niiden hyödyt ikävässä tilanteessa!

Oletko Euroworkin jäsen, ja tarvitset apua YEL-vakuutuksesi kanssa?

Ota YEL-vakuutuksesi täällä!

Lisää artikkeleita

TOP-3 tehtävää huhtikuulle

Rakennusalan ahdinko on pahimmillaan juuri nyt. Se näkyy ja kuuluu. On optimistista nähdä, että vanhat tukijoukot vuosien takaa palaavat osuuskuntaamme. Erityisesti kasvaa jälleen sama vanha

konkurssi

Tarvitaanko yrittäjiä rakennusalalla?

Rakennuslehdessä julkaistua artikkelia “Kuinka tunnistaa vastuullinen yritys” (25.11.23) sivuava mielipidekirjoitus. Rakennusalalla tällä vuosituhannella tapahtunut yrittäjyyden suosion kasvu on merkittävä indikaattori yksilöiden pyrkimyksestä itsenäiseen toimeentuloon. Tämä