Mikä on YEL-vakuutus, ja onko siitä hyötyä?

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on Suomessa yrittäjille tarkoitettu pakollinen sosiaaliturvavakuutus, joka takaa yrittäjälle eläkeoikeuden ja turvaa toimeentulon yrittäjän vanhuuseläkeiässä. YEL-vakuutuksen avulla yrittäjä voi kerryttää itselleen eläketurvaa samalla tavalla kuin palkansaajat tekevät TyEL-vakuutuksen kautta.

YEL-vakuutuksen hyödyt:

 1. Eläketurva: YEL-vakuutuksen avulla yrittäjä voi varmistaa eläketurvan tulevaisuutta varten. Vakuutusmaksut kerryttävät yrittäjälle eläkeoikeutta, ja myöhemmin eläke maksetaan vakuutuksen ehtojen mukaisesti.
 2. Verohelpotus: YEL-vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia, mikä tarkoittaa, että yrittäjä voi vähentää ne tuloverotuksessaan. Tämä auttaa pienentämään yrittäjän verotettavaa tuloa ja siten verorasitusta.
 3. Sairauspäiväraha: YEL-vakuutuksen avulla yrittäjä voi olla oikeutettu sairauspäivärahaan, jos hän sairastuu ja joutuu olemaan pois työstä sairauden vuoksi.
 4. Työtapaturmavakuutus: YEL-vakuutus sisältää myös työtapaturmavakuutuksen, joka antaa suojaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta.
 5. Muut etuudet: YEL-vakuutus voi tuoda oikeuden myös muihin sosiaaliturvaetuuksiin, kuten vanhempainpäivärahaan ja kuntoutustukeen.
Rakennusyrityksen asiakashankinta

Milloin YEL-vakuutus pitää ottaa?

YEL-vakuutus on pakollinen kaikille yrittäjille, jotka tekevät yrittäjätyötä ja joiden työtulo ylittää YEL-rajat. YEL-rajat määräytyvät vuosittain. Vuonna 2021 YEL-rajat ovat 8 063,57 euroa vuodessa (671,96 euroa kuukaudessa) ja 7 791,07 euroa vuodessa (649,26 euroa kuukaudessa) 53 vuotta täyttäneille yrittäjille.

Jos yrittäjän työtulo ylittää YEL-rajan, hän on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen ja ilmoittamaan vakuutukselle vahvistettavan YEL-työtulon. Työtulon suuruus vaikuttaa YEL-vakuutusmaksuun sekä myöhemmin maksettavaan eläkkeeseen.

YEL-vakuutuksen haitat:


Vaikka YEL-vakuutus on tärkeä ja pakollinen sosiaaliturvavakuutus yrittäjille, siinä voi olla myös joitain haittoja ja haasteita. Seuraavassa on joitain YEL-vakuutuksen haittoja, jotka yrittäjien kannattaa ottaa huomioon:

 1. Korkeat vakuutusmaksut: YEL-vakuutuksen maksut voivat olla korkeita, erityisesti aloitteleville yrittäjille, joiden tulot eivät vielä ole kovin suuret. Vakuutusmaksujen suuruus perustuu yrittäjän vakuutusmääräytymisen perusteena olevaan työtuloon, ja ne voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia pienituloisille yrittäjille.
 2. Kiinteä vakuutusmaksu riippumatta tuloista: YEL-vakuutuksen maksut perustuvat yrittäjän ilmoittamaan työtuloon, mutta vakuutusmaksu on kuitenkin kiinteä prosenttiosuus vakuutusmääräytymisen alarajan ja rajan välisestä osuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusmaksu on samansuuruinen riippumatta yrittäjän todellisista tuloista. Esimerkiksi jos yrittäjä ilmoittaa työtuloksi minimin, hän maksaa silti saman kiinteän vakuutusmaksun kuin yrittäjä, joka ilmoittaa työtuloksi lähempänä rajaa olevan summan.
 3. Tulon heilahtelut: YEL-vakuutusmaksut perustuvat yrittäjän ilmoittamaan työtuloon, ja tämä voi aiheuttaa haasteita, jos yrittäjän tulot vaihtelevat suuresti vuosittain. Jos tulot laskevat, vakuutusmaksut saattavat tuntua raskaalta, kun taas hyvän tulovuoden jälkeen maksut saattavat olla liian pieniä kattamaan tulevaa eläketurvaa.
 4. Sidottu eläkeikään: YEL-vakuutusmaksut määrittävät eläkkeen suuruuden, mutta eläkkeen saamiseen oikeuttava alaraja on sidottu kansaneläkeikään. Tämä tarkoittaa, että yrittäjän täytyy saavuttaa kansaneläkeikä saadakseen täyden eläkkeen. Jos yrittäjä haluaa jäädä eläkkeelle aikaisemmin, hän voi saada YEL-eläkkeen ennen kansaneläkeikää, mutta se on pienempi.
 5. Ei takaisinmaksua: YEL-vakuutusmaksuja ei palauteta, vaikka yrittäjän tulot olisivat pienet tai hän ei käyttäisikään eläketurvaa. Jos yrittäjän tulot ovat pitkään pienet tai hän päättää lopettaa yritystoiminnan, hän ei saa takaisin maksettuja vakuutusmaksujaan.
Rakennusyrityksen asiakashankinta

YEL-vakuutuksen vaihtoehdot

YEL-vakuutuksen voi ottaa useista eri vakuutusyhtiöistä, ja yrittäjän kannattaa vertailla eri vaihtoehtoja huolellisesti ennen päätöksen tekemistä. Vakuutusyhtiöiden tarjoamat palvelut, vakuutusehdot ja vakuutusmaksut voivat vaihdella merkittävästi.

Lisäksi on mahdollista valita erilaisia YEL-vakuutuksen vaihtoehtoja:

 1. Työtulon suuruus: Yrittäjä voi valita YEL-vakuutuksen työtulon suuruuden itse, kunhan se ei ole alle YEL-rajaa. On tärkeää valita riittävä työtulo, jotta eläketurva on riittävä myös tulevaisuudessa.
 2. Vakuutuksen omavastuu: YEL-vakuutuksessa voi olla määritelty omavastuuaika, jonka ajan yrittäjä ei saa sairauspäivärahaa, jos sairastuu. Omavastuuaika voi vaihdella eri vakuutusyhtiöiden välillä.
 3. Eläkeiän valinta: Yrittäjä voi valita, milloin hän haluaa jäädä eläkkeelle ja aloittaa eläkkeen nostamisen. Eläkkeen nostamisen voi aloittaa aikaisintaan 63-vuotiaana.

Voinko korvata YEL-vakuutuksen sijoittamalla?

YEL-vakuutusta ei voi korvata pelkästään sijoittamalla. YEL-vakuutus on yrittäjille pakollinen sosiaaliturvavakuutus.

Vaikka sijoittaminen on hyvä tapa kartuttaa varallisuutta ja taloudellista turvaa tulevaisuutta varten, se ei kuitenkaan sinänsä korvaa YEL-vakuutusta. YEL-vakuutus on erityinen sosiaaliturvavakuutus, joka tarjoaa yrittäjälle erilaisia etuuksia sairas- ja vanhempainpäivärahojen muodossa sekä turvaa eläkeiässä.

Sijoittaminen voi olla kuitenkin hyvä tapa täydentää YEL-vakuutuksen tarjoamaa eläketurvaa ja taloudellista varautumista. Sijoittaminen voi auttaa yrittäjää kartuttamaan varallisuutta ja saavuttamaan omia taloudellisia tavoitteitaan. Monet yrittäjät sijoittavatkin osan tuloistaan esimerkiksi rahastoihin, osakkeisiin tai kiinteistöihin lisätäkseen taloudellista vakautta ja varautuakseen paremmin tulevaisuuden haasteisiin.

Yhteenveto:

YEL-vakuutus muodostaa yrittäjän sosiaaliturvan, ja sen avulla yrittäjä voi turvata toimeentulonsa myös eläkeiässä. Vakuutuksen hyödyt ovat eläketurvan lisäksi verohelpotus, sairauspäiväraha ja työtapaturmavakuutus. YEL-vakuutus on pakollinen kaikille yrittäjille, joiden työtulo ylittää YEL-rajan. Yrittäjä voi vaikuttaa YEL-maksun suuruuteen työtuloa muuttamalla. Sijoittaminen on hyvä lisäturva YEL:n lisäksi.

Lisää artikkeleita

Miksi rakennusalan yrittäjän on otettava YEL-vakuutus?

Kun työskentelet rakennusalalla yrittäjänä, YEL-vakuutuksen (Yrittäjän Eläkevakuutus) ottaminen on paitsi lakisääteinen velvollisuutesi, myös keskeinen osa omaa sosiaaliturvaasi. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi YEL-vakuutus on välttämätön,

TOP-3 tehtävää huhtikuulle

Rakennusalan ahdinko on pahimmillaan juuri nyt. Se näkyy ja kuuluu. On optimistista nähdä, että vanhat tukijoukot vuosien takaa palaavat osuuskuntaamme. Erityisesti kasvaa jälleen sama vanha