Stereotypioiden rikkomista ja muutokseen tarttumista: Näkemyksiä naisjohtajuudesta rakennusalalla

Perinteisesti miehisenä pidetyllä rakennusalalla naisten nousu johtotehtäviin on uudemman ajan ilmiö. Katariina Komulainen, Euro Workin liiketoimintajohtaja, jakaa matkansa ja kokemuksensa sukupuoliroolien haasteiden voittamisesta. Business Class haastatteli Katariinaa kesäkuun lehteensä – seuraavassa yhteenveto haastattelusta. Koko haastattelu on luettavissa täältä.

Katariina Komulaisen urapolku on vienyt hänet erilaisista rooleista Euroopassa Saudi-Arabiaan ohjelmistoteollisuuden pariin. Rakennusalan yrittäjäperheestä lähtöisin oleva Katariina koki johtajuuden luonnollisena urapolkuna jo nuorena. Hänen kokemuksensa eri toimialoilta ja synnynnäinen sisu ovat auttaneet häntä selviämään rakennusalalle liittyvistä haasteista.

Katariina Komulainen Euro Work

Stereotypioiden haastaminen keskiössä

Katariina myöntää vahvojen stereotypioiden olemassaolon nuoria naisjohtajia kohtaan, erityisesti kyvykkyyteen liittyvissä oletuksissa. Hän kuitenkin uskoo, että ennakkoluulojen torjuminen onnistuu parhaiten antamalla työn puhua puolestaan. Katariina korostaa myös naisten johtamiseen liittyviä positiivisia stereotypioita, kuten eettisyyttä ja vastuullisuutta. Osoittamalla kykynsä ja asiantuntemuksensa hän haastaa stereotypiat ja osoittaa, että sukupuoli ei ole este menestykselle rakennusalalla.

Puhuessaan tarpeesta tukea rakennusalalla uraa tavoittelevia naisjohtajia, Katariina uskoo, että selkeät esikuvat ja yrittäjätausta voivat auttaa naisia kasvamaan johtotehtäviin sekä selviämään rakennusalan haasteista ja paineista.

Tulevaisuuden työtavat rakennusalalla

Rakennusala käy läpi merkittäviä muutoksia työmenetelmissä, lainsäädännössä ja teknologisessa kehityksessä. Katariinan työ keskittyy näihin muutoksiin ja niihin liittyviin haasteisiin. Hän korostaa alan tarvetta sopeutua nopeasti, koska hitaat lainsäädäntömuutokset ja vastustus innovatiivisille käytännöille voivat hidastaa kehitystä. Tiedonhankinta, alan trendien ymmärtäminen ja uusien teknologioiden hyödyntäminen mahdollistavat rakennusyritysten kilpailukyvyn säilymisen ja valmistautumisen tulevaisuuden työelämään.

Katariina uskoo, että tulevaisuuden työmenetelmät ovat jo täällä, ja kehottaa yrityksiä tarttumaan tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Avoin viestintä työntekijöiden kanssa ja tietoisuus nousevista trendeistä ovat tärkeitä muutokseen sopeutumisessa. Hän mainitsee tekoälyn esimerkkinä teknologiasta, joka tarjoaa mielenkiintoisia uusia vaihtoehtoja myös rakennusalalle. Innovoinnin ja resurssitehokkuuden edistäminen johtajuudessa auttaa maksimoimaan kannattavuutta.

Työkulttuurin muutos, yrittäjyys ja kevytyrittäjyys

Haastattelussa käsitellään myös työkulttuurin muutosta rakennusalalla. Kevytyrittäjyyden kieltäminen ihmiskauppan ja työnantajavelvoitteiden laiminlyönnin estämiseksi on johtanut uusien laskutuspalveluita käyttävien toiminimiyrittäjien määrän kasvuun. Toisin kuin perinteiset toiminimiyrittäjät, laskutuspalveluiden käyttäjät toimivat käytännössä kevytyrittäjinä Y-tunnuksella. Laskutuspalveluiden toiminimiyrittäjiin liittyvät riskiprofiilit eivät ole vielä täysin ymmärrettyjä, ja varovaisuutta on järkevä harjoittaa. Muutos on kuitenkin luonut harhaluuloja ja pelkoja myös perinteistä yrittäjyyttä – kuten osuuskuntia ja osakeyhtiöitä – kohtaan, joka hankaloittaa suomalaisten yritysten työskentelyä. Katariina korostaa yrittäjyyden arvostamisen tärkeyttä rakennusalan ympäristössä.

Yhteenveto

Katariina Komulaisen matka naisjohtajana rakennusalalla toimii inspiraationa uraa tavoitteleville naisille. Hänen kokemuksensa korostavat stereotypioiden haastamisen, muutoksen omaksumisen ja innovaation edistämisen merkitystä alalla. Rakennusalan siirtyessä uuteen aikakauteen on tärkeää tukea ja voimaannuttaa naisia, sopeutua muuttuviin työmenetelmiin sekä luoda kulttuuri, joka arvostaa yrittäjyyttä ja monimuotoisuutta johtajuudessa.

Lisää artikkeleita

konkurssi

Tarvitaanko yrittäjiä rakennusalalla?

Rakennuslehdessä julkaistua artikkelia “Kuinka tunnistaa vastuullinen yritys” (25.11.23) sivuava mielipidekirjoitus. Rakennusalalla tällä vuosituhannella tapahtunut yrittäjyyden suosion kasvu on merkittävä indikaattori yksilöiden pyrkimyksestä itsenäiseen toimeentuloon. Tämä

Mies ja paku, kevytyrittäjyys, osuuskuntayrittäjyys

Kevytyrittäjyyden huonot puolet: 10 haastetta ja riskiä

Kevytyrittäjyyden huonot puolet jäävät usein keskustelun ulkopuolelle sen kasvettua viime vuosina suosituksi työskentelymalliksi monien työnhakijoiden ja ammattilaisten keskuudessa. Kevytyrittäjyys tarjoaa houkuttelevia etuja, kuten joustavuutta, vapautta

Eurowork vieraana Neuvottelija-podcastissa 10.8.23

Neuvottelija-podcast on Sami Miettisen juontama yhteiskunnallisiin aiheisiin, talouteen ja yrittäjyyteen keskittyvä podcast, jota seuraa kymmeniätuhansia johtohenkilöitä ympäri Suomen. Euroworkin liiketoimintajohtaja Katariina Komulainen oli podcastissa vierailemassa