Rakennusalan yrityksen konkurssi – miten jatkaa työskentelyä menettämättä asiakkaita?

Rakennusalan yrityksen konkurssit ovat valitettavan yleisiä. Taloudelliset haasteet, kilpailun kireys ja projektien viivästymiset voivat johtaa yrityksen maksuvaikeuksiin ja lopulta konkurssiin. Aina konkurssit eivät edes johdu yrittäjästä tai yrityksestä itsestään, vaan esimerkiksi asiakkaan taloudellinen kriisi saattaa heijastua rästiin jäävien maksujen kautta, ajaen oman yrityksen vaikeuksiin. Tällainen tilanne on vaikea ja stressaava paitsi yrityksen omistajalle, myös sen työntekijöille ja asiakkaille. Mielessä käy monia vaihtoehtoja, jotka saattavat kaikki tuntua tilanteessa huonoilta. Vuosien työ tuntuu valuvan hukkaan.

On kuitenkin olemassa ratkaisu, joka voi auttaa säilyttämään asiakkaat ja jatkamaan työskentelyä rakennusalalla – osuuskuntaan liittyminen.

rakennusalan yrityksen konkurssi

Mikä on osuuskunta?

Osuuskunta on yhteistyömuoto, jossa useat yrittäjät tai ammattilaiset yhdistävät voimansa ja perustavat yhteisen yrityksen. Osuuskunnassa jäsenet jakavat vastuun ja riskin sekä hyötyvät yhteistyöstä ja yhteisistä resursseista. Tämä malli voi olla erityisen hyödyllinen tilanteessa, jossa rakennusalan yritys kohtaa taloudellisia vaikeuksia ja konkurssin uhkaa. Osuuskunta tarjoaa vakaamman pohjan ja voimaa joukosta.

Liittymällä osuuskuntaan, konkurssiin ajautuneen yrityksen omistaja, joskus työntekijätkin, voivat jatkaa työskentelyä ilman suuria keskeytyksiä ja menetyksiä. Osuuskunnan kautta voidaan solmia uusia sopimuksia ja projekteja, ja olemassa olevat asiakassuhteet sekä työmaat voidaan säilyttää. Osuuskunta tarjoaa vakaan ja turvallisen toimintaympäristön, jossa jäsenet voivat hyödyntää toistensa osaamista ja tukea toisiaan vaikeina aikoina. Myös lisätyövoiman hankkiminen projekteihin helpottuu osuuskuntayhteisön kautta.

Osuuskunnan edut konkurssitilanteessa

Yksi osuuskunnan suurista eduista on sen joustavuus ja skaalautuvuus. Jäsenet voivat perustaa tiijmejä ja jakaa kustannuksia, kuten markkinointi, kirjanpito, vakuutukset ja työkalut, mikä auttaa pienentämään yrittäjien taloudellista taakkaa. Osuuskunta voi myös tarjota laajemman ja monipuolisemman palveluvalikoiman, mikä voi houkutella uusia asiakkaita ja luoda lisää liiketoimintamahdollisuuksia.

Osuuskuntaan liittyminen voi tarjota myös sosiaalista turvaa ja yhteisöllisyyttä rakennusalalla. Joissain osuuskunnissa on useampiakin oman konkurssin läpikäyneitä yrittäjiä, jotka voivat opastaa ja helpottaa siirtymävaihetta osuuskuntayrittäjäksi. Työskennellessään yhdessä samanhenkisten ammattilaisten kanssa jäsenet voivat jakaa tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Tämä luo arvokasta oppimisympäristöä, jossa jokainen jäsen voi kehittää ammattitaitoaan ja edistää omaa uraansa.

rakennusalan yrityksen konkurssi

Osuuskunta ei ole ratkaisu jokaiseen konkurssiin

On kuitenkin tärkeää huomata, että osuuskuntaan liittyminen ei ole ratkaisu kaikille rakennusalan yrityksille konkurssitilanteessa. On välttämätöntä arvioida huolellisesti oman yrityksen tilanne, resurssit ja tavoitteet ennen päätöksentekoa. Osuuskuntaan liittyminen edellyttää sitoutumista yhteistyöhön ja osuuskunnan arvoihin.

Jos vanhasta yrityksestä siirtyvistä työmaista jää merkittävää taloudellista taakkaa, vaatii työn siirtäminen osuuskuntaan laajempaa keskustelua kustannusten hoitamisesta ja voiton jakamisesta kyseisistä työmaista. Lisäksi esimerkiksi julkisen hankinnan kautta solmittuja sopimuksia voi harvemmin siirtää lainkaan. Tällöin yrittäjän on järkevintä tarkastella ensisijaisesti rahoitusvaihtoehtoja omalle toiminnalleen.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennusalan yrityksen konkurssi ei tarkoita välttämättä loppua työskentelylle alalla. Osuuskuntaan liittyminen voi tarjota ratkaisun, joka mahdollistaa jatkuvuuden ja asiakkaiden säilyttämisen vaikeina aikoina. Osuuskunta tarjoaa resursseja, tietotaitoa ja yhteisöllisyyttä, jotka voivat auttaa rakennusalan ammattilaisia selviytymään vaikeuksista ja luomaan menestyvän tulevaisuuden. Suomen suurin rakennusalan osuuskunta on Euro Work.

Lisää artikkeleita

Miksi rakennusalan yrittäjän on otettava YEL-vakuutus?

Kun työskentelet rakennusalalla yrittäjänä, YEL-vakuutuksen (Yrittäjän Eläkevakuutus) ottaminen on paitsi lakisääteinen velvollisuutesi, myös keskeinen osa omaa sosiaaliturvaasi. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi YEL-vakuutus on välttämätön,

TOP-3 tehtävää huhtikuulle

Rakennusalan ahdinko on pahimmillaan juuri nyt. Se näkyy ja kuuluu. On optimistista nähdä, että vanhat tukijoukot vuosien takaa palaavat osuuskuntaamme. Erityisesti kasvaa jälleen sama vanha