6 tapaa pienentää rakennusyrityksen taloudellista riskiä

Rakennusalan yritysten on tärkeää hallita taloudellisia riskejä varmistaakseen liiketoimintansa kestävyys ja edellytykset menestykselle. Taloudellisten riskien hallinta edellyttää huolellista suunnittelua, tehokasta resurssien käyttöä ja strategisia päätöksiä. Tässä artikkelissa esittelemme kuusi tärkeää tapaa, joilla rakennusyritys voi pienentää taloudellista riskiä ja vahvistaa taloudellista asemaansa.

  1. Monipuolista asiakasportfoliota: Riippuvuus yhdestä tai muutamasta suuresta asiakkaasta voi altistaa yrityksen suuremmalle riskille, jos asiakkaan tilausmäärät vähenevät tai jos asiakkaan maksukyky heikkenee. Monipuolisen asiakasportfolion luominen auttaa tasapainottamaan riskejä ja vähentämään taloudellista riippuvuutta yksittäisistä asiakkaista.

  1. Hanki asianmukainen vakuutusturva: Rakennusyrityksen on tärkeää hankkia asianmukainen vakuutusturva, joka suojaa yritystä erilaisilta riskeiltä. Yleisimmät vakuutukset, kuten vastuuvakuutus, työntekijöiden tapaturmavakuutus ja omaisuusvakuutus, auttavat suojaamaan yritystä odottamattomilta taloudellisilta menetyksiltä. Tämän lisäksi rakennusyritys tarvitsee kattavat rakennusaikaiset vakuutukset suurten vahinkojen varalle. Sopivan vakuutusturvan hankkiminen ja säännöllinen tarkistaminen ovat tärkeitä riskienhallinnan näkökulmasta.
rakennusyritys
  1. Rekrytoi vain aitoon tarpeeseen: Työntekijöitä on paljon helpompi palkata kuin irtisanoa. Tarkkaile huolellisesti työvoiman tarvetta ja tee realistiset ennusteet tulevista projekteista. Käytä monipuolisia rekrytointikanavia ja hyödynnä verkostoja löytääksesi päteviä työntekijöitä. Suorita huolellinen haastatteluprosessi ja tarkista työnhakijoiden taustat ja referenssit. Kouluta uudet työntekijät perusteellisesti ja tarjoa jatkuvaa ammatillista kehitystä. Pidä myös huolta nykyisen työvoiman sitoutumisesta ja hyvinvoinnista, jotta vältetään työvoiman vaihtuvuutta. Näiden käytäntöjen avulla rakennusyritys voi pienentää rekrytoinnin taloudellista riskiä ja saavuttaa pitkäaikaisen menestyksen.

  1. Aliurakoitsijoiden käyttäminen: Ennen pysyvän henkilöstön rekrytoimista – tai esimerkiksi pelkästään tiettyyn projektiin – on järkevää hyödyntää aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijat omistavat omat välineensä ja vakuutuksensa, eikä sinun tarvitse huolehtia esimerkiksi sairaslomista. On tärkeää valita alihankkija tarkasti, sillä lopulta se on sinun yrityksesi, joka joutuu huonosta ratkaisusta vastuuseen.
rakennusyritys
  1. Toimittajien tarkka valinta: Rakennusyrityksen menestyksen kannalta on tärkeää valita luotettavia toimittajia. Huonojen toimittajien valinta voi johtaa laatuongelmiin, viivästyksiin tai muihin ongelmiin, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. Huolellinen seulonta ja sopimusten selkeät ehdot auttavat pienentämään riskiä ja varmistamaan luotettavan yhteistyön.

  1. Tehosta projektinhallintaa ja kustannusseurantaa: Tarkka projektinhallinta ja kustannusseuranta ovat olennaisia taloudellisen riskin hallinnassa. Hyvä projektinhallinta auttaa varmistamaan, että projektit etenevät suunnitellusti ja pysyvät aikataulussa ja budjetissa. Kustannusseuranta puolestaan auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan kustannusten kasvua ja varmistamaan kannattavuuden. Tehokkaat projektinhallinnan ja kustannusseurannan prosessit ovat tärkeitä riskienhallinnan näkökulmasta.

Rakennusyritysten taloudellisten riskien hallinta on välttämätöntä pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Monipuolinen asiakasportfolio, asianmukainen vakuutusturva, varovainen rekrytointi, luotettavat alihankikijat sekä toimittajat ja tehokas projektinhallinta ovat avainasemassa taloudellisen riskin pienentämisessä. Nämä 6 kohtaa tarjoavat hyviä käytäntöjä ja vinkkejä, joiden avulla rakennusyritykset voivat vahvistaa taloudellista asemaansa ja menestyä kilpailussa.

Lisää artikkeleita

TOP-3 tehtävää huhtikuulle

Rakennusalan ahdinko on pahimmillaan juuri nyt. Se näkyy ja kuuluu. On optimistista nähdä, että vanhat tukijoukot vuosien takaa palaavat osuuskuntaamme. Erityisesti kasvaa jälleen sama vanha

konkurssi

Tarvitaanko yrittäjiä rakennusalalla?

Rakennuslehdessä julkaistua artikkelia “Kuinka tunnistaa vastuullinen yritys” (25.11.23) sivuava mielipidekirjoitus. Rakennusalalla tällä vuosituhannella tapahtunut yrittäjyyden suosion kasvu on merkittävä indikaattori yksilöiden pyrkimyksestä itsenäiseen toimeentuloon. Tämä

Mies ja paku, kevytyrittäjyys, osuuskuntayrittäjyys

Kevytyrittäjyyden huonot puolet: 10 haastetta ja riskiä

Kevytyrittäjyyden huonot puolet jäävät usein keskustelun ulkopuolelle sen kasvettua viime vuosina suosituksi työskentelymalliksi monien työnhakijoiden ja ammattilaisten keskuudessa. Kevytyrittäjyys tarjoaa houkuttelevia etuja, kuten joustavuutta, vapautta

Eurowork vieraana Neuvottelija-podcastissa 10.8.23

Neuvottelija-podcast on Sami Miettisen juontama yhteiskunnallisiin aiheisiin, talouteen ja yrittäjyyteen keskittyvä podcast, jota seuraa kymmeniätuhansia johtohenkilöitä ympäri Suomen. Euroworkin liiketoimintajohtaja Katariina Komulainen oli podcastissa vierailemassa