Kevytyrittäjä – mikä se on? Älä aloita lukematta tätä!

Kevytyrittäjä ja kevytyrittäjyys alkavat termeinä olemaan jo monelle tuttuja, mutta sisältö sanan takana ei ehkä ole jokaiselle selvä. Lyhykäisyydessään kevytyrittäjyys on yksi – mutta ei ainoa – vaihtoehto perinteiselle yrittäjyydelle. Kevytyrittäjyys pitää sisällään paljon hyvää, mutta myös lukuisia sudenkuoppia. Ennen ryhtymistä kevytyrittäjäksi, tunnista vaarat!

Mikä on kevytyrittäjä, ja kannattaako kevytyrittäjäksi ryhtyä? 

Kevytyrittäjä on ammatinharjoittaja, joka myy ja toteuttaa työtä asiakkailleen ilman työsopimusta, laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjä toimittaa työsuorituksen jälkeen työn määrän ja hinnan sekä laskutettavan asiakkaan tiedot laskutuspalveluun, joka luo tietojen pohjalta laskun, lähettää sen asiakkaalle maksettavaksi, ja maksaa suorituksesta kevytyrittäjälle palkkaa.  Laskutuspalvelu pidättää maksusta pakolliset kulut sekä oman komissioprosenttinsa. Tämän lisäksi kevytyrittäjä maksaa yrittäjien eläkeväkuutusta YEL:iä, joka määrää kevytyrittäjän sosiaaliturvan tason, sekä huolehtii omasta vakuutusturvastaan itsenäisesti. Käytännössä kevytyrittäjä ostaa ohjelmistoratkaisun.

Kevytyrittäjä markkinoi itsenäisesti omaa työtään ja etsii omat asiakkaansa, sekä sopii yksin työn ehdoista ja työn hinnasta. Jos kevytyrittäjä tarvitsee apua asiakashankintaan, on hänen ostettava markkinointi- ja myyntipalvelut itsenäisesti ulkopuolisilta toimijoilta.  Uusien asiakkaiden hankinnan haasteet ovatkin usein kevytyrittäjyyden suurimpia kaatajia, etenkin ennen vakiintuneen asiakaskunnan ja referenssien muodostumista.

Milloin kevytyrittäjyys ei kannata?

Rakennusalalla kevytyrittäjä ei välttämättä pääse ollenkaan työmaalle vakuutus- ja velvoiteongelmien takia. Lisäksi, jos et itse osaa myydä työtäsi eikä sinulla ole varaa käyttää markkinointipalvelua, voi olla, ettet saa asiakkaita ollenkaan. Tällöin sinulle ei luonnollisesti makseta palkkaa. Ennen kevytyrittäjäksi ryhtymistä on hyvä huolehtia, että taloustilanne kestää epävakautta, ja valmista asiakaskuntaa on jo olemassa. Jos näin ei ole, harkitse jäljempänä mainittuja kevytyrittäjyyden vaihtoehtoja. 

Kevytyrittäjyydessä kiehtoo useimmiten byrokratian ja paperityön pienempi määrä yrittäjyyteen nähden, kun laskutuspalvelu hoitaa laskutuksen ja kirjanpidon. Kevytyrittäjyydessä kuitenkin pelottaa turvan ja tuen puute, epävakaus, taloudellinen riski, työyhteisön puute, asiakashankinnan haasteet, uuden työmallin omaksuminen sekä sosiaaliturvan heikko taso.

kevytyrittäjäksi vai ei

Onko kevytyrittäjyydelle vaihtoehtoja?

Kevytyrittäjyydelle on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, jotka voivat sopia sinulle paremmin. Parhaiten soveltuva vaihtoehto riippuu taloudellisesta tilanteestasi, riskinottokyvystäsi, valmiista asiakaskunnastasi, kielitaidostasi, myyntitaidoistasi, taloushallinnon ymmärryksestäsi sekä ajankäyttötoiveistasi.

1. Osuuskuntayrittäjyys

Haluaisitko toimia yrittäjänä, mutta riskit  tuntuvat suurilta, ja yksin toimiminen pelottaa? Osuuskuntayrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden työskennellä yrittäjänä osana osuuskuntaa. Osuuskunta tukee sinua ammatillisesti, ja saat apua esimerkiksi lainsäädännössä ja sopimusasioissa. Osuuskunta auttaa asiakashankinnassa ja -viestinnässä sekä tarjoaa turvaa vahinkotilanteissa. Osuuskunnassa voit huolettomammin kasvattaa omaa osaamistasi ja tiimiäsi, työyhteisön tukemana, ja nauttia yrittäjän vapaudesta.

 • Palkanmaksajana ja asiakkaiden laskuttajana toimii osuuskunta.
 • Osuuskuntayrittäjänä sinulla on työyhteisö, neuvontaa, tukea ja turvaa, ja saat usein valmiita asiakkaita osuuskunnan verkostoista.
 • Osuuskuntayrittäjää eivät sido työntekijän lakisääteiset rajoitteet, kuten työaikalaki, eli voit itse sopia työajoistasi, ja tehdä niin pitkää päivää kuin haluat.
 • Osuuskuntayrittäjyys on suosittu malli etenkin rakennusalalla, jossa moni ammattilainen on vieraskielinen ja tarvitsee erityistä tukea Suomen lainsäädännön ja sopimusten tulkinnassa.
 • Osuuskuntia hyödynnetään paljon myös suomalaisten suurempia tiimejä johtavien rakennusalan yrittäjien keskuudessa.
 • Osuuskuntayrittäjyys on helpompi askel yrittäjyytee. Suomessa suurin osuuskuntayrittäjyyden tarjoaja on EuroWork.

Kevytyrittäjä vai osuuskuntayrittäjä?

2. Yrittäjyys

Onko riskinsietokykysi korkea ja taloudellinen tilanne vakaa? Ymmärrätkö taloushallinnan päälle riittävästi pyörittääksesi yrityksen päivittäistä byrokratiaa? Kestääkö kassasi maksaa ennakkoveroja ja muita yrityksen arkisia maksuja? Tiedätkö, mistä saat uusia asiakkaita?

Jos vastasit näihin kysymyksiin kyllä, ei ole syytä, miksi et voisi ryhtyä täysiveriseksi yrittäjäksi. Yrittäjyys tuo mukanaan vapauden, mutta myös vastuun.

 • Sinun on tehtävä kaikki itse, eikä kukaan opasta tai avusta sinua työssäsi.
 • Huolehdit itse kaikista lakisääteisistä maksuistasi, ennakkoveroista, alveista “telleistä ja jelleistä”.
 • Jos rekrytoit lisäkäsiä työsuhteeseen, olet velvollinen maksamaan sairaspäivärahat ja muut ylimääräiset kustannukset työntekijöillesi.
 • Hyvä kirjanpitäjä on yrittäjälle arvokas kumppani.
 • Asiakashankinnassa sinun on turvauduttava omiin kykyihisi tai ostettava palvelu ulkoiselta toimijalta.
 • Vahinkotilanteessa olet yrityksesi kanssa henkilökohtaisesti korvausvastuussa, joten vakuutusturvasta tulee huolehtia viimeisen päälle.
 • Moni yritys on kaatunut kuitenkin niinkin arkiseen tekijään kuin verot. Verojen summa voi joskus olla yllättävä, ja ennakkoverojen määrä merkittävä.
 • Tee taustatyösi kunnolla, luo kattava liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat ennen yrittäjäksi ryhtymistä.

Yrittäjyys on kaikkine riskeineen kuitenkin onnistuessaan todella palkitsevaa, eikä sitä pidä suotta pelätä. Toiminnan realiteetit ja yritysmaailman haasteet on kuitenkin ymmärrettävä ennen yrittäjäksi ryhtymistä.

Kevytyrittäjä vai muu vaihtoehto?

3. Vuokratyö

Kaipaatko yhä työsuhteen tuomaa vakautta ja turvaa, mutta haluaisit ehkä vaihdella työtehtäviäsi useammin, valita työpäiviäsi vapaammin, tai tutustua useampiin yrityksiin tehtävässäsi? Silloin vuokratyö on sinulle hyvä vaihtoehto.

 • Vuokratyösuhde tarkoittaa työsuhteen solmimista vuokratyöyrityksen kanssa.
 • Palkanmaksajana toimii vuokratyöyritys, joka huolehtii myös kaikista pakollisista kuluista tavallisen työsuhteen mukaisesti. Vuokratyöyrityksessä voit itse määrittää minkälaisia tehtäviä haluat tehdä, ja milloin olet käytettävissä.
 • Palkka on usein myös työsuhdetta parempi.
 • Saat laajasti kokemusta erilaisista yrityksistä, mutta samalla vapauden päättää työajoistasi ja vaihtaa tehtävää niin toivoessasi.
 • Rakennus- ja kiinteistöalalla suosittelemme Rakentajakeskusta. 

4. Työsuhde

Eikö mikään näistä vaihtoehdoista tunnu itselle riittävän turvalliselta? Perinteisessä työsuhteessa tiedät aina palkkasi ja työaikasi, eikä sinun tarvitse huolehtia. Palkkasi on ehkä huonompi, mutta vakaa. Rekrytointi on yritykselle aina riski, joten paneudu antaumuksella jokaiseen työhakemukseen ja -haastatteluun. Jos mahdollista, toimita hakemuksen mukana aina hakemusvideo, luo LinkedIn-tili, ja toimi ammattimaisesti alalla kuin alalla.

Lisää artikkeleita

Miksi rakennusalan yrittäjän on otettava YEL-vakuutus?

Kun työskentelet rakennusalalla yrittäjänä, YEL-vakuutuksen (Yrittäjän Eläkevakuutus) ottaminen on paitsi lakisääteinen velvollisuutesi, myös keskeinen osa omaa sosiaaliturvaasi. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi YEL-vakuutus on välttämätön,

TOP-3 tehtävää huhtikuulle

Rakennusalan ahdinko on pahimmillaan juuri nyt. Se näkyy ja kuuluu. On optimistista nähdä, että vanhat tukijoukot vuosien takaa palaavat osuuskuntaamme. Erityisesti kasvaa jälleen sama vanha