Kevytyrittäjyys rakennusalalla


Kevytyrittäjyys rakennusalalla on viime vuosina yleistynyt merkittävästi, aivan kuin muillakin aloilla. Kevytyrittäjänä toimiminen voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta monille, sillä se tarjoaa joustavuutta ja helppoutta yrittäjyyden aloittamiseen ilman suurta hallinnollista taakkaa. Kuitenkin, kun kyse on rakennusalasta, toimiminen kevytyrittäjänä voi olla riskialtista ja haitallista monestakin syystä.

Kevytyrittäjyys rakennusalalla

Kevytyrittäjyys rakennusalan näkökulmasta

  • Ensinnäkin, rakennusala on tunnettu monimutkaisesta sääntely-ympäristöstään ja vaatimusten runsaudesta. Laadukkaaseen rakentamiseen liittyy lukuisia lakisääteisiä ja turvallisuuteen liittyviä määräyksiä, jotka on täytettävä. Kevytyrittäjänä toimiessa vastuu näiden määräysten noudattamisesta ja viranomaismääräysten täyttämisestä on tekijällä itsellään. Tämä voi olla haastavaa ilman asianmukaista tietämystä ja kokemusta alalta.
  • Toiseksi, rakennusalalla työskenteleminen vaatii yleensä huomattavia investointeja työkaluihin, laitteisiin ja materiaaleihin. Kevytyrittäjänä toimiessa kaikki nämä kustannukset ovat tekijän omalla vastuulla. Lisäksi rakennusalalla voi esiintyä riskejä ja odottamattomia tilanteita, kuten työtapaturmia tai vahinkoja materiaaleille tai rakennuskohteille. Tällaiset tilanteet voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä kevytyrittäjälle, jolla ei välttämättä ole vakuutusturvaa tai riittävää taloudellista puskuria selviytyäkseen tällaisista tilanteista. Kevytyrittäjäpalvelut mainostavat tarjoavansa vakuutukset, mutta ne harvoin kattavat rakennusalan vahinkoja.
  • Kolmanneksi, kevytyrittäjänä toimiessa on tärkeää muistaa, että rakennusalalla työskentely edellyttää usein erilaisia lupia, lisensointia ja sertifikaatteja. Esimerkiksi tietyt rakennustyöt voivat edellyttää pätevyyttä tai erikoistumista, ja näiden vaatimusten täyttäminen voi olla haastavaa kevytyrittäjälle. Lisäksi monet asiakkaat ja urakoitsijat voivat edellyttää luotettavaa ja vakavaraisen yrityksen taustaa, mikä on mahdotonta saavuttaa kevytyrittäjänä toimiessa.
  • Neljänneksi, Rakennusliitto on tehnyt suosituksen kevytyrittäjien poistamisesta työmailta yhteiskunnallisten velvotteiden ja hyväksikäytön estämisen nimissä. Kevytyrittäjänä saatat jäädä ulos asiakkaasi työmaalta.
Kevytyrittäjyys rakennusalalla huono vaihtoehto

Mikä on vastuullinen vaihtoehto kevytyrittäjyydelle rakennusalalla?

Kaiken kaikkiaan, kevytyrittäjyys voi olla toimiva liiketoimintamalli monilla aloilla, mutta rakennusalalla se aiheuttaa liian suuria riskejä ja haasteita. On tärkeää punnita huolellisesti omat taitonsa, resurssinsa ja alan vaatimukset ennen päätöstä toimia kevytyrittäjänä rakennusalalla.

Rakennusalalla työskennellessä onkin suositeltavaa harkita muita vaihtoehtoja kevytyrittäjyyden sijaan. Yksi osakeyhtiön perustamisen vaihtoehto on liittyä osuuskuntaan. Osuuskunnassa toimit osuuskuntayrittäjänä, yhdessä muiden osuuskuntayrittäjien kanssa. Osuuskunta kantaa vastuun ja vakuuttaa sinut kattavasti.

Lisää artikkeleita

konkurssi

Tarvitaanko yrittäjiä rakennusalalla?

Rakennuslehdessä julkaistua artikkelia “Kuinka tunnistaa vastuullinen yritys” (25.11.23) sivuava mielipidekirjoitus. Rakennusalalla tällä vuosituhannella tapahtunut yrittäjyyden suosion kasvu on merkittävä indikaattori yksilöiden pyrkimyksestä itsenäiseen toimeentuloon. Tämä

Mies ja paku, kevytyrittäjyys, osuuskuntayrittäjyys

Kevytyrittäjyyden huonot puolet: 10 haastetta ja riskiä

Kevytyrittäjyyden huonot puolet jäävät usein keskustelun ulkopuolelle sen kasvettua viime vuosina suosituksi työskentelymalliksi monien työnhakijoiden ja ammattilaisten keskuudessa. Kevytyrittäjyys tarjoaa houkuttelevia etuja, kuten joustavuutta, vapautta

Eurowork vieraana Neuvottelija-podcastissa 10.8.23

Neuvottelija-podcast on Sami Miettisen juontama yhteiskunnallisiin aiheisiin, talouteen ja yrittäjyyteen keskittyvä podcast, jota seuraa kymmeniätuhansia johtohenkilöitä ympäri Suomen. Euroworkin liiketoimintajohtaja Katariina Komulainen oli podcastissa vierailemassa