Kevytyrittäjyys rakennusalalla


Kevytyrittäjyys rakennusalalla on viime vuosina yleistynyt merkittävästi, aivan kuin muillakin aloilla. Kevytyrittäjänä toimiminen voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta monille, sillä se tarjoaa joustavuutta ja helppoutta yrittäjyyden aloittamiseen ilman suurta hallinnollista taakkaa. Kuitenkin, kun kyse on rakennusalasta, toimiminen kevytyrittäjänä voi olla riskialtista ja haitallista monestakin syystä.

Kevytyrittäjyys rakennusalalla

Kevytyrittäjyys rakennusalan näkökulmasta

  • Ensinnäkin, rakennusala on tunnettu monimutkaisesta sääntely-ympäristöstään ja vaatimusten runsaudesta. Laadukkaaseen rakentamiseen liittyy lukuisia lakisääteisiä ja turvallisuuteen liittyviä määräyksiä, jotka on täytettävä. Kevytyrittäjänä toimiessa vastuu näiden määräysten noudattamisesta ja viranomaismääräysten täyttämisestä on tekijällä itsellään. Tämä voi olla haastavaa ilman asianmukaista tietämystä ja kokemusta alalta.
  • Toiseksi, rakennusalalla työskenteleminen vaatii yleensä huomattavia investointeja työkaluihin, laitteisiin ja materiaaleihin. Kevytyrittäjänä toimiessa kaikki nämä kustannukset ovat tekijän omalla vastuulla. Lisäksi rakennusalalla voi esiintyä riskejä ja odottamattomia tilanteita, kuten työtapaturmia tai vahinkoja materiaaleille tai rakennuskohteille. Tällaiset tilanteet voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä kevytyrittäjälle, jolla ei välttämättä ole vakuutusturvaa tai riittävää taloudellista puskuria selviytyäkseen tällaisista tilanteista. Kevytyrittäjäpalvelut mainostavat tarjoavansa vakuutukset, mutta ne harvoin kattavat rakennusalan vahinkoja.
  • Kolmanneksi, kevytyrittäjänä toimiessa on tärkeää muistaa, että rakennusalalla työskentely edellyttää usein erilaisia lupia, lisensointia ja sertifikaatteja. Esimerkiksi tietyt rakennustyöt voivat edellyttää pätevyyttä tai erikoistumista, ja näiden vaatimusten täyttäminen voi olla haastavaa kevytyrittäjälle. Lisäksi monet asiakkaat ja urakoitsijat voivat edellyttää luotettavaa ja vakavaraisen yrityksen taustaa, mikä on mahdotonta saavuttaa kevytyrittäjänä toimiessa.
  • Neljänneksi, Rakennusliitto on tehnyt suosituksen kevytyrittäjien poistamisesta työmailta yhteiskunnallisten velvotteiden ja hyväksikäytön estämisen nimissä. Kevytyrittäjänä saatat jäädä ulos asiakkaasi työmaalta.
Kevytyrittäjyys rakennusalalla huono vaihtoehto

Mikä on vastuullinen vaihtoehto kevytyrittäjyydelle rakennusalalla?

Kaiken kaikkiaan, kevytyrittäjyys voi olla toimiva liiketoimintamalli monilla aloilla, mutta rakennusalalla se aiheuttaa liian suuria riskejä ja haasteita. On tärkeää punnita huolellisesti omat taitonsa, resurssinsa ja alan vaatimukset ennen päätöstä toimia kevytyrittäjänä rakennusalalla.

Rakennusalalla työskennellessä onkin suositeltavaa harkita muita vaihtoehtoja kevytyrittäjyyden sijaan. Yksi osakeyhtiön perustamisen vaihtoehto on liittyä osuuskuntaan. Osuuskunnassa toimit osuuskuntayrittäjänä, yhdessä muiden osuuskuntayrittäjien kanssa. Osuuskunta kantaa vastuun ja vakuuttaa sinut kattavasti.

Lisää artikkeleita

Miksi rakennusalan yrittäjän on otettava YEL-vakuutus?

Kun työskentelet rakennusalalla yrittäjänä, YEL-vakuutuksen (Yrittäjän Eläkevakuutus) ottaminen on paitsi lakisääteinen velvollisuutesi, myös keskeinen osa omaa sosiaaliturvaasi. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi YEL-vakuutus on välttämätön,

TOP-3 tehtävää huhtikuulle

Rakennusalan ahdinko on pahimmillaan juuri nyt. Se näkyy ja kuuluu. On optimistista nähdä, että vanhat tukijoukot vuosien takaa palaavat osuuskuntaamme. Erityisesti kasvaa jälleen sama vanha